Zpět na seznam článků

Datacentrum jako Tamagotchi

Publikováno: 26.9.2018

Stejně tak, jako je tomu u nás všem známé legendární hry, populární v devadesátých letech na přelomu tisíciletí, i datacentrum vyžaduje nepřetržitou péči a cit. Starat se o jednotlivé odvětví zajišťující nepřetržitý provoz datacentra, má na starosti personál rozdělen do jednotlivých skupin ať už se jedná o síťaře, administrátory, technické pracovníky, obchodníky nebo personalisty ( já jsem součástí jedné z nich).
Co obnáší pozice technického pracovníka? Ačkoli budova DC je koncipována pro plně automatizovaný provoz, je zapotřebí dohledu lidského faktoru, který je pravou rukou automatizovaného systému. Největší rizikový stav nastává ve chvíli, kdy dojde k přerušení dodávky elektrické energie pro trafostanice. Datové centrum je navrženo tak, aby jako primární zdroj elektrické energie sloužily dieselgenerátory, vcelku by to tedy neměl být žádný problém. Proces přepojení přísunu energie je však velmi citlivý a závislý na spoustě aktivních prvků. Za standardní situace „teče“ elektrický proud ke koncovým zařízením – serverům, velmi zjednodušeně přes trafostanice-rozvodné skřině-UPS část-jednotlivá distribuční PDU (power distribution unit) na datovém sále. Při přerušení dodávky elektrické energie „z venčí“ záchrannou síť tvoří nejvýznamnější prvek datacentra – UPS systém, který díky uskladněné energie v bateriích nepřestane dodávat potřebnou energii datovému sálu a vybraným klimajednotkám. Současně v této chvíli v rozvodné místnosti zaregistruje výpadek dodávky elektřiny automatizovaná jednotka (ASŘ), která má pod svojí kontrolou ovládání dieselgenerátorů.

 

 

ASŘ je pro každou etapu v jednom kusu samostatně. Na její povel probíhá nastartování dieselgenerátorů – zde je opět pro každou etapu privátně jeden dieselgenerátor a během velmi krátké chvíle se obnoví přísun energie do rozvodné síťě. V tuto chvíli cesta průtoku dodávky elektřiny vypadá následovně: dieselgenerátory-rozvodné skříně-UPS část-jednotlivé PDU.
Proč je technického pracovníka zapotřebí? Celý proces vypadá velmi jednoduše. O jednotlivé prvky je však potřeba se starat, aby fungovaly stoprocentně jako celek a automatika provedla přesně to, co provést má. Provádíme proto kontroly, testy, zajišťujeme revizní návštěvy dodavatelů. V případě, že by jediný prvek nezafungoval správně, technik jako lidský faktor do procesu vstupuje a podniká potřebné kroky.
Datacentrum není však pouze o vyladěné manipulaci s elektrickou energií, nebo klimatizačním systémem datového sálu. Právě na datovém sálu se nachází nyní tisíce serverových zařízení, jejichž provoz nikdy neutichá a nepřetržitě odebírají elektrickou energii, kterou přeměňují na vykonanou práci a fyzické teplo. Technik datacentra mimo samotnou stavbu serverů zajišťuje jejich „životní funkce“, ať už se jedná o výměnu pevných disků v RAID polích, chybujících modulů RAM, nebo kterýchkoli dalších komponent v zařízeních.
Technik se v datovém centru vyzná jako nikde jinde, ví o všech zákoutích, zná servery na kterých poskytujeme naše služby a je spolehlivou podporou klientům.

Komentáře